Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir