Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
예,
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
pp.
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir