Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir