İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir