İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir