İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
approx. (approximately)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliography)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
ch. (chapter)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
col. (column)
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
diss. (dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
ed. (edited by)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
esp. (especially)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
incl. (including)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
p. (page)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
pp. (pages)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
pref. (preface)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
pub. (published by)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
rev. (revised by)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
rpt. (reprint)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
trans. (translated by)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir