Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir