Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir