Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir