Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
prefácio
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir