Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Phụ lục
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
Thư mục
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
vào khoảng
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
Luận án
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
Biên tập (bởi)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
VD:
Örnek verirken kullanılır
especialmente
Đặc biệt (là)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
v.v... (vân vân)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
Tức là/Nghĩa là
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
Bao gồm
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
tr. (trang)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
tr. (trang)
Raporun birçok yönü
prefácio
Lời tựa/Lời nói đầu
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
Tác giả
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
Hiệu chỉnh (bởi)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
Tái bản
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
Người dịch
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir