Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
especialmente
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
หน้า
Raporun birçok yönü
prefácio
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir