Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
cca (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
col. (coloană)
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
Disertaţie - nu se abreviază
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
n.t. (nota traducătorului)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
ex. (exemplu)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
adică
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
inclusiv - nu se abreviază
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p./pg. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp. (paginile)
Raporun birçok yönü
prefácio
pref. (prefaţă)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
ed. (editat de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
red. (redactor)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
reed. (reeditarea)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
trad. (tradusă de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir