İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
prefácio
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir