Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
prefácio
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir