Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
especialmente
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
prefácio
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir