Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
prefácio
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir