Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app.(附录)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
approx.(大约)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
bibliog.(引用来源)
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
ca.(大约)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
ch.(章)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
col.(柱)
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
diss.(论文)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
ed.(编辑)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
e.g.(例如)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
esp.(尤其是)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc.(等等)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
i.e.(既)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
incl.(包括)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
p.(页)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
pp.(页)
Raporun birçok yönü
prefácio
pref.(前言)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
pub.(由...出版)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
rev.(由...修改)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
rpt.(转载)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
trans.(由...翻译)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol.(卷)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir