Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
prefácio
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir