Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
especialmente
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
صفحات
Raporun birçok yönü
prefácio
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir