Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliogr. (bibliografia)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
cerca
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capítulo)
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coluna)
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
dissertação
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (edição)
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
p.ex. (por exemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
especialmente
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e. (id est)
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incluindo
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (página)
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (páginas)
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
prefácio
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
E. (editor)
EE. (editores)
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revisado por
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reimpresso
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Trad. (tradução)
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir