Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
Előszó
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir