Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
sayfalar
Raporun birçok yönü
Előszó
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir