Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
หน้า
Raporun birçok yönü
Előszó
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir