Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
Előszó
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir