Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
Előszó
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir