Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
Előszó
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir