İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
Előszó
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir