İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
Előszó
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir