Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
Előszó
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir