Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
Előszó
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir