Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
ap. (apendico)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliografio)
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
ĉa. (ĉapitro)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
kol. (kolono)
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
dis. (disertacio)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
ed. (eldonita de)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
ekz. (ekzemplo)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
prec. (precipe)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
ktp. (kaj tiel plu)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
fig. (figuro)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
t.e. (tio estas)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
ink. (inkluzive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (notu bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
p. (paĝo)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
pj. (paĝoj)
Raporun birçok yönü
Előszó
pref. (prefaco)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
eld. (eldonita de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
rev. (reviziita de)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
rep. (represo)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
trad. (tradukita de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
vol. (volumo)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir