Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
app.(附录)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
approx.(大约)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
bibliog.(引用来源)
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
ca.(大约)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
ch.(章)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
col.(柱)
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
diss.(论文)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
ed.(编辑)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
e.g.(例如)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
esp.(尤其是)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
etc.(等等)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e.(既)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
incl.(包括)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B.(注意)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
p.(页)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(页)
Raporun birçok yönü
Előszó
pref.(前言)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
pub.(由...出版)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
rev.(由...修改)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
rpt.(转载)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
trans.(由...翻译)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
vol.(卷)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir