Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
Előszó
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir