Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
صفحات
Raporun birçok yönü
Előszó
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir