Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

függ. (függelék)
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
kb. (körülbelül)
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliográfia)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
fej. (fejezet)
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
oszl. (oszlop)
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
dissz. (disszertáció)
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
szerk. (szerkesztette X)
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
pl. (például)
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
kül. (különösen)
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
stb. (és így tovább)
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ábr. (ábra)
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
beleértve
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
o./old. (oldal)
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
o./old. (oldal/oldalak)
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
Előszó
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
kiad. (kiadta X/kiadó)
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Átdolgozta X
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Utánnyomás
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ford. (fordította X)
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
köt. (kötet)
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir