Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir