Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
sayfalar
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir