Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
หน้า
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir