Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir