Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
aprox. (aproximativ)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
cca (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
cap. (capitol)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
col. (coloană)
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
Disertaţie - nu se abreviază
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
n.t. (nota traducătorului)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
ex. (exemplu)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
adică
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
inclusiv - nu se abreviază
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
p./pg. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
pp. (paginile)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
pref. (prefaţă)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
ed. (editat de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
red. (redactor)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
reed. (reeditarea)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradusă de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
vol. (volumul/tomul)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir