Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir