Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir