Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
예,
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
pp.
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir