Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir