İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir