Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir