Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir