Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

aneks
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografia
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
circa
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolumna
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
dysertacja
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
pod red. (pod redakcją)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
np. (na przykład)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
szczególnie
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
rys. (rysunek)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
wliczając
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
nb. (notabene/nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strona)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strony)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
wstęp/przedmowa
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
wyd. (wydawnictwo)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
korekta
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
przedruk
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
tłum. (tłumaczenie)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
t. (tom)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir