Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

부록
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
대략
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
참고 문헌 목록
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
대략
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
제 (숫자 ex. 1) 장
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
세로줄
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
논문
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
편집
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
예,
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
특히,
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
등...
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
즉,
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
... 포함
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
주의
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
서두
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
(홍길동) 지음
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
(홍길동) 개정
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
재판본
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
(홍길동) 번역
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
제 (몇) 판
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir